Menu Zamknij

Zmarł Profesor Tadeusz Bednarski (1949-2021)

W dniu 29 stycznia 2021 roku (w wieku 71 lat) zmarł we Wrocławiu profesor dr hab. Tadeusz Bednarski, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny specjalista w zakresie statystycznej analizy danych, ekonometrii, statystyki ubezpieczeniowej i wnioskowania statystycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1974 roku.

kj / 31-01-2021

Tadeusz Bednarski ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1972, a następnie studia doktorskie w zakresie statystyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA), gdzie pracował pod kierunkiem profesora Luciena Le Cama a następnie profesora Davida Blackwella, i gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora nauk statystycznych. Na podstawie wyników uzyskanych w Berkeley, zawartych w pracy doktorskiej Procedury minimaksowe i pojemności drugiego rzędu, w dniu 4 listopada 1976 otrzymał w IM PAN stopień doktora nauk matematycznych. Dziewięć lat później, 14 czerwca 1985, na podstawie rozprawy Odporne wnioskowanie statystyczne, uzyskał w IM PAN stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie statystyki.  W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych.

Zainteresowania naukowe profesora Tadeusza Bednarskiego były szerokie: metody odporne, metody wnioskowania statystycznego w naukach ekonomicznych, analiza danych klinicznych, ekonometria, zastosowania statystyki dla analizy danych społecznych, gospodarczych i finansowych.

Podczas swej pracy zawodowej pełnił wiele funkcji kierowniczych:
Kierownik Zakładu Statystyki Matematycznej i jej Zastosowań w Instytucie Matematycznym PAN 1990-2004.
Kierownik Zakładu Statystki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego 2001-2002.
Od roku 2002 Kierownik Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Członek: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Europejskiej Komisji Towarzystwa Bernoulliego (1996-2000), Komisji Statystyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.
Uczestniczył w pracach redakcji kilku czasopism. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Discussiones Mathematicae, Matematyki Stosowanej i Opuscula Mathematica.
Profesor Tadeusz Bednarski wygłosił wiele zaproszonych wykładów na seminariach naukowych uniwersytetów w Paryżu, Berlinie, Pradze, Oslo, Sydney, Perth, Chapel Hill, Wiedniu, Bern, Amiens, Louvain la Neuve, Mediolanie i Genewie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we Wrocławiu w dniu 6 lutego 2021 (sobota) o godz. 13 na Cmentarzu Grabiszyńskim przy ul. Grabiszyńskiej 333.