Menu Zamknij

Zmarł Profesor Czesław Olech (1931-2015)

Czesław OlechW dniu 1 lipca 2015 roku (w wieku 84 lat) zmarł w Warszawie Profesor Czesław Olech, wybitny specjalista w zakresie równań różniczkowych zwyczajnych i matematycznej teorii sterowania. Jeden z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły równań różniczkowych Tadeusza Ważewskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 roku.

kj / 03-07-2015

Profesor Czesław Olech urodził się 22 maja 1931 roku w Pińczowie. W 1949 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach. Studia wyższe w zakresie matematyki ukończył w 1954 roku na  Uniwersytecie Jagiellońskim. Cztery lata później (26-04-1958) w Instytucie Matematycznym PAN obronił pracę doktorską zatytułowaną O koincydencji asymptotycznej zbiorów usłanych przez całki dwu układów równań różniczkowych zwyczajnych  napisaną pod kierunkiem profesora Tadeusza Ważewskiego. W 1962 roku, również w IM PAN, uzyskał tytuł  doktora habilitowanego nauk matematycznych na podstawie pracy On the global stability of an autonomous system on the plane. W roku 1966 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 tytuł profesora zwyczajnego nauk matematycznych. Od 1973 roku był członkiem korespondentem PAN, a od roku 1983 członkiem rzeczywistym. Autor około 80 publikacji naukowych. Wyniki jego badań należą obecnie do klasyki teorii równań różniczkowych zwyczajnych i teorii sterowania. Wypromował dziewięciu doktorów nauk.

Profesor Olech przebywał często jako visiting professor w wiodących ośrodkach badań matematycznych w USA, Kanadzie, Związku Radzieckim (potem w Rosji) oraz wielu innych krajach europejskich.

Początkowo, będąc jeszcze studentem, został zatrudniony (18-08-1952) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Matematyki kierowanej przez profesora Stanisława Gołąba. Działalność naukowo-dydaktyczną na AGH kontynuował przez szereg lat, również wówczas, gdy już pracował w IM PAN.

Profesor Czesław Olech pełnił wiele funkcji kierowniczych w Polskiej Akademii Nauk, a także w innych instytucjach naukowych. Przypomnijmy niektóre z nich – dyrektor IM PAN (1970-1986), przewodniczący Rady Naukowej IM PAN (1990-2006), dyrektor Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha (1972-1992), członek Prezydium PAN (1975-1980, 1987-1989, 1993-1998); przewodniczący Komitetu Matematyki PAN (1987-1989), członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Matematycznej IMU (1979-1986), wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego EMS (1991-1992), przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 19. Międzynarodowego Kongresu Matematyków, ICM Warsaw 1982 (odbył się w Warszawie w 1983 roku).

Trzy uczelnie nadały profesorowi Olechowi tytuł doctora honoris causa – Uniwersytet Wileński (1989), Uniwersytet Jagielloński (2006) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2009). Otrzymał też liczne nagrody i wyróżnienia – Nagroda Państwowa I stopnia w dziedzinie nauki (1976), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2001); Medal im. Stefana Banacha PAN (1992), Medal im. Mikołaja Kopernika PAN (2001).

Profesor Czesław Olech był członkiem wielu instytucji naukowych i stowarzyszeń w kraju i za granicą: Papieskiej Akademii Nauk (od 1986), Rosyjskiej Akademii Nauk (dawna Akademia Nauk ZSRR, członek zagraniczny od 1988), Polskiej Akademii Umiejętności (członek czynny od 1996), Europejskiego Towarzystwa Matematycznego EMS (od 1991) , Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego AMS,  Polskiego Towarzystwa Matematycznego PTM (od 1955) oraz Wspólnoty Czeskich i Słowackich Matematyków i Fizyków (członek honorowy od 1987).

Więcej informacji pod adresami:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Olech
https://instytucja.pan.pl/index.php/czonkowie-pan/rzeczywici/50-czonkowie-rzeczywici/wydzia-iii9/1110-olech-czesaw179   
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Olech.html   
http://www.impan.pl/Great/Olech/   
http://vivat.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:23&catid=39:vivat-akademia-numer-3&Itemid=65

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 i 7 lipca 2015 roku w Warszawie i w Pińczowie. Szczegóły w załączonym nekrologu.

kj / 03-07-2015

Załącznik

nekrolog Czesław Olech.pdf