Menu Zamknij

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2020 roku.

Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Zgłaszane prace są oceniane przez Jury  zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM oraz PTM.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na portalu internetowym Oddziału Krakowskiego PTM: www.im.uj.edu.pl/ptm.

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać za pomocą formularza internetowego, do którego link znajduje się na portalu Oddziału Krakowskiego PTM
pod adresem:
http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/index.php#Krygowska2020

Szczegółowe informacje w regulaminie Konkursu.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
  2. adres e-mail autora,
  3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
  4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
  5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
  6. pracę zgłaszaną na Konkurs.