Menu Zamknij

Władze PTM w latach 1919-2022

2020 – 2022

Prezes: Jacek Miękisz
Wiceprezesi: Tomasz Downarowicz, Klaudiusz Wójcik
Sekretarz: Krystyna Jaworska
Skarbnik: Piotr Kowalczyk
Członkowie zarządu (bez teki): Leokadia Białas-Cież, Małgorzata Makiewicz, Dorota Mozyrska, Jan Poleszczuk

2017 – 2019

Prezes: Wacław Marzantowicz
Wiceprezesi: Jacek Miękisz, Piotr Śniady
Sekretarz: Krystyna Jaworska
Skarbnik: Jan Poleszczuk
Członkowie zarządu (bez teki): Tomasz Cieślak, Dominik Kwietniak, Ewa Swoboda, Krzysztof Szajowski

2014 – 2016

Prezes: Wacław Marzantowicz
Wiceprezesi: Sławomir Kołodziej, Krzysztof Szajowski
Sekretarz: Małgorzata Migda
Skarbnik: Adrian Łydka
Członkowie zarządu (bez teki): Jacek Miękisz, Ewa Swoboda, Aleksy Tralle, Robert Wolak

2011 – 2013

Prezes: Stefan Jackowski
Wiceprezesi: Grzegorz Karch (od 17 grudnia 2011), Wacław Marzantowicz, Paweł Walczak (do 30 września 2011)
Sekretarz: Krystyna Jaworska
Skarbnik: Krystyna Jaworska (p.o. skarbnika od 22 stycznia 2011)
Członkowie zarządu (bez teki): Zbigniew Błocki, Wojciech Domitrz (od 17 grudnia 2011), Stanisława Kanas, Grzegorz Karch (do 17 grudnia 2011), Paweł Strzelecki

2008 – 2010

Prezes: Stefan Jackowski
Wiceprezesi: Bogusław Hajduk, Paweł Walczak
Sekretarz: Maciej Czarnecki (do lipca 2010), Krystyna Jaworska (p.o. sekretarza od października 2010)
Skarbnik: Krystyna Jaworska
Członkowie zarządu (bez teki): Henryk Hudzik, Andrzej Pelczar , Krystyna Skórnik, Wojciech Okrasiński, Zbigniew Błocki (od lipca 2010)

Zarząd Główny – informacje biograficzne

2005 – 2007

Prezes: Stefan Jackowski
Wiceprezesi: Bogusław Hajduk, Paweł Walczak
Sekretarz: Maciej Czarnecki
Skarbnik: Krystyna Jaworska
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Henryk Hudzik, Andrzej Pelczar, Andrzej Szczepański
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Zbigniew Bartosiewicz (BI), Stanisław Kukla (CZ), Andrzej Szczepański (GD), Krystyna Skórnik (GRN), Wiesław Kubiś (KI), Wojciech Mitkowski (KR), Józef Waniurski (LU), Antoni Pierzchalski (ŁO), Aleksy Tralle (OL), Zyta Dziechcińska-Halamoda (OP), Tomasz Łuczak (PO), Stanisława Kanas (RZ), Tadeusz Rams (SA), Andrzej Dąbrowski (SZ), Sławomir Rybicki (TO), Stefan Jackowski / Bronisław Jakubczyk (WA), Krzysztof Szajowski (WR), Jarosław Grytczuk (ZI)

2003 – 2005

Prezes: Zbigniew Palka
Wiceprezesi: Grzegorz Łysik, Władysław Szczotka
Sekretarz: Ryszarda Rempała
Skarbnik: Adam Obtułowicz
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Andrzej Pelczar, Łukasz Stettner, Bolesław Szafirski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Edmund Puczyłowski (BI), Stanisław Kukla (CZ), Andrzej Szczepański (GD), Krystyna Skórnik (GRN), Marek Grzywaczewski /Wiesław Dziubdziela (KI), Tadeusz Winiarski / Wojciech Mitkowski (KR), Józef Waniurski (LU), Paweł Walczak / Antoni Pierzchalski (ŁO), Jan Rychlewski / Aleksy Tralle (OL), Zyta Dziechcińska-Halamoda (OP), Ireneusz Kubiaczyk (PO), Antoni Pardała /Stanisława Kanas (RZ), Tadeusz Rams (SA), Maria Kwaśnik / Andrzej Dąbrowski (SZ), Jan Kwiatkowski (TO), Sławomir Nowak (WA), Bogusław Hajduk (WR), Jarosław Grytczuk (ZI)

2001 – 2003

Prezes: Bolesław Szafirski
Wiceprezesi: Andrzej Cegielski, Łukasz Stettner
Sekretarz: Ryszarda Rempała
Skarbnik: Adam Obtułowicz
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Zbigniew Jakubowski , Andrzej Pelczar, Józef Siciak
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Zbigniew Karno / Edmund Puczyłowski (BI), Maria Topolewska (BD), Jerzy Pisarek (CZ), Andrzej Szczepański (GD), Krystyna Skórnik (GRN), Marek Grzywaczewski (KI), Tadeusz Winiarski (KR), Józef Waniurski (LU), Paweł Walczak (ŁO), Jan Rychlewski (OL), Zyta Dziechcińska-Halamoda (OP), Ireneusz Kubiaczyk (PO), Jan Stankiewicz / Antoni Pardała (RZ), Tadeusz Rams (SA), Ryszard Leśniewicz / Maria Kwaśnik (SZ), Jan Kwiatkowski (TO), Sławomir Nowak (WA), Władysław Szczotka / Bogusław Hajduk (WR), Andrzej Cegielski (ZI)

1999 – 2001

Prezes: Bolesław Szafirski
Wiceprezesi: Andrzej Cegielski, Łukasz Stettner
Sekretarz: Mirosław Lachowicz / Grzegorz Łysik
Skarbnik: Adam Obtułowicz
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Kazimierz Goebel, Zbigniew Jakubowski, Andrzej Pelczar
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Zbigniew Karno (BI), Maria Topolewska (BD), Jerzy Pisarek (CZ), Zbigniew Szafraniec (GD), Krystyna Skórnik (GRN), Marek Grzywaczewski (KI), Jacek Gancarzewicz / Tadeusz Winiarski (KR), Eligiusz Złotkiewicz / Józef Waniurski (LU), Adam Paszkiewicz / Paweł Walczak (ŁO), Jan Rychlewski (OL), Zyta Dziechcińska-Halamoda (OP), Ireneusz Kubiaczyk (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Tadeusz Rams (SA), Danuta Jach / Ryszard Leśniewicz (SZ), Jan Kwiatkowski (TO), Sławomir Nowak (WA), Jacek Cichoń / Władysław Szczotka (WR), Andrzej Cegielski (ZI)

1997 – 1999

Prezes: Kazimierz Goebel
Wiceprezesi: Lech Górniewicz, Jerzy Muszyński
Sekretarz: Mirosław Lachowicz
Skarbnik: Łukasz Stettner
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Andrzej Pelczar, Andrzej Schinzel, Józef Siciak
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Zbigniew Karno (BI), Zbigniew Grande / Maria Topolewska (BD), Wiesław Dziubdziela / Jerzy Pisarek (CZ), Wacław Marzantowicz / Zbigniew Szafraniec (GD), Krystyna Skórnik (GS), Tadeusz Prucnal /Zdzisław Trylski / Marek Grzywaczewski (KI), Jacek Gancarzewicz (KR), Eligiusz Złotkiewicz (LU), Włodzimierz Waliszewski / Adam Paszkiewicz (LD), Jan Rychlewski (OL), Katarzyna Hałkowska / Zyta Dziechcińska-Halamoda (OP), Zbigniew Palka /Ireneusz Kubiaczyk (PO), Jan Stankiewicz(RZ), Tadeusz Rams (SA), Stefan Węgrzynowski /Danuta Jach (SZ), Jan Kwiatkowski (TO), Jerzy Muszyński / Sławomir Nowak (WA), Rościsław Rabczuk / Jacek Cichoń (WR), Andrzej Cegielski (ZI)

1995 – 1997

Prezes: Kazimierz Goebel
Wiceprezesi: Lech Górniewicz, Jerzy Muszyński
Sekretarz: Jan Butkiewicz
Skarbnik: Łukasz Stettner
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Eugeniusz Fidelis, Andrzej Pelczar, Józef Siciak
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Zbigniew Karno (BI), Maria Topolewska / Zbigniew Grande (BD), Andrzej Kapcia / Wiesław Dziubdziela (CZ), Wacław Marzantowicz (GD), Aleksander Błaszczyk do 27-03-1996 / Krystyna Skórnik od 28-03-1996 (GRN), GustawTreliński / Tadeusz Prucnal (KI), Eugeniusz Wachnicki / Jacek Gancarzewicz (KR), Edward Niedokos / Eligiusz Złotkiewicz (LU), Lech Włodarski / Włodzimierz Waliszewski (ŁO), Jan Rychlewski (OL), Katarzyna Hałkowska (OP), Zbigniew Palka (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Tadeusz Rams (SA), Stefan Węgrzynowski (SZ), Brunon Kamiński / Jan Kwiatkowski (TO), Jerzy Muszyński (WA), Rościsław Rabczuk (WR), Andrzej Cegielski (ZI)

1993 – 1995

Prezes: Kazimierz Goebel
Wiceprezesi: Jerzy Mioduszewski, Jerzy Muszyński
Sekretarz: Jan Butkiewicz
Skarbnik: Wiesław Żelazko
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Dobiesław Bobrowski, Eugeniusz Fidelis, Andrzej Pelczar
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Zbigniew Karno (BI), Maria Topolewska (BD), Andrzej Kapcia (CZ), Wacław Marzantowicz (GD), Aleksander Błaszczyk (GRN), Gustaw Treliński (KI), Eugeniusz Wachnicki (KR), Eligiusz Złotkiewicz / Edward Niedokos (LU), Ryszard J. Pawlak / Lech Włodarski (ŁO), Czesław Platt (OL), Katarzyna Hałkowska (OP), Wojciech Buszkowski / Zbigniew Palka (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Tadeusz Rams (SA), Grażyna Perzyńska-Pozdniakow (SŁ), Stanisław Fudali / Stefan Węgrzynowski (SZ), Brunon Kamiński (TO), Jerzy Muszyński (WA), Rościsław Rabczuk (WR), Longin Rybiński /Andrzej Cegielski (ZI)

1991 – 1993

Prezes: Julian Musielak
Wiceprezesi: Zbigniew Jakubowski, Adam Piskorek
Sekretarz: Jan Butkiewicz
Skarbnik: Andrzej Mąkowski
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Kazimierz Goebel, Stanisław Hartman, Andrzej Pelczar
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Czesław Bagiński / Zbigniew Karno (BI), Jacek Jędrzejewski / Maria Topolewska (BD), Andrzej Kapcia (CZ), Franciszek Grabski / Wacław Marzantowicz (GD), Aleksander Błaszczyk (GRN), Tadeusz Prucnal / Gustaw Treliński (KI), Jerzy Ombach (KR), Eligiusz Złotkiewicz (LU), Ryszard Pawlak (ŁO), Czesław Platt (OL), Katarzyna Hałkowska (OP), Wojciech Buszkowski (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Tadeusz Rams (SA), Grażyna Perzyńska-Pozdniakow (SŁ), Stanisław Fudali (SZ), Andrzej Granas (TO), Cecylia Rauszer / Jerzy Muszyński (WA), Jacek Cichoń (WR), Jan Baksalary / Longin Rybiński (ZI)

1989 – 1991

Prezes: Andrzej Pelczar
Wiceprezesi: Julian Musielak, Adam Piskorek
Sekretarz: Jan Butkiewicz
Skarbnik: Maciej Mączyński
Zastępca sekretarza: Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Kazimierz Goebel, Stanisław Hartman, Józef Siciak
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Czesław Bagiński (BI), Jacek Jędrzejewski (BD), Tadeusz Trajdos / Andrzej Kapcia (CZ), Franciszek Grabski (GD), Roman Ger / Jerzy Mioduszewski (GRN), Barbara Szal / Tadeusz Prucnal (KI), Marian Malec (KR), Eligiusz Złotkiewicz (LU), Paweł Walczak (ŁO), Katarzyna Hałkowska (OP), Henryk Hudzik (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Tadeusz Rams (SA), Janina Ewert (SŁ), Ryszard Leśniewicz / Stanisław Fudali (SZ), Daniel Simson (TO), Feliks Przytycki (WA), Witold Roter (WR), Władysław Sosulski (ZI)

1987 – 1989

Prezes: Andrzej Pelczar
Wiceprezesi: Roman Duda, Adam Piskorek
Sekretarz: Maciej Bryński
Skarbnik: Maciej Mączyński
Zastępca sekretarza: Anna Sierpińska / Janusz Kowalski
Członkowie zarządu (bez teki): Dobiesław Bobrowski, Józef Siciak, Wiesław Żelazko
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Edmund Puczyłowski (BI), Zbigniew Grande / Stanisław Szymański (BD), Tadeusz Trajdos (CZ), Tadeusz Figiel (GD), Roman Ger (GRN), Arkadiusz Płoski / Dominik Szynal (KI), Marian Malec (KR), Paweł Walczak (ŁO), Zbigniew Garbaj (OP), Julian Musielak (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Kazimierz Cabak / Tadeusz Rams (SA), Janina Ewert (SŁ), Ryszard Leśniewicz (SZ), Tadeusz Józefiak (TO), Agnieszka Plucińska (WA), Anzelm Iwanik (WR), Mieczysław Borowiecki (ZI)

1985 – 1987

Prezes: Stanisław Balcerzyk
Wiceprezesi: Andrzej Pelczar, Adam Piskorek
Sekretarz: Maciej Bryński
Skarbnik: Maciej Mączyński
Zastępca sekretarza: Anna Sierpińska
Członkowie zarządu (bez teki): Dobiesław Bobrowski, Józef Siciak, Wiesław Żelazko
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Jan Ambrosiewicz (BI), Marek Lassak /Zbigniew Grande (BD), Tadeusz Trajdos (CZ), Andrzej W. Mostowski (GD), Piotr Antosik / Roman Ger (GRN), Arkadiusz Płoski (KI), Wiesław Pleśniak (KR), Dominik Szynal (LU), Leon Mikołajczyk (ŁO), Czesław Platt (OL), Zbigniew Garbaj (OP), Jerzy Albrycht (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Kazimierz Cabak (SA), Janina Ewert (SŁ), Józef Kopeć (SZ), Lech Górniewicz (TO), Stefan Rolewicz (WA), Stanisław Hartman (WR), Aleksander Grytczuk (ZI)

1983 – 1985

Prezes: Wiesław Żelazko
Wiceprezesi: Marian Kwapisz, Józef Siciak
Sekretarz: Andrzej Hulanicki
Skarbnik: Maciej Mączyński
Zastępca sekretarza: Maciej Bryński / Anna Sierpińska
Członkowie zarządu (bez teki): Zbigniew Ciesielski, Eugeniusz Fidelis, Andrzej Schinzel
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Edward Zych (BI), Marek Lassak (BD), Andrzej Kapcia (CZ), Andrzej W. Mostowski (GD), Mieczysław Kucharzewski (GRN), Jan Janas (KR), Kazimierz Goebel (LU), Zbigniew Jakubowski (ŁO), Czesław Platt (OL), Krystyna Piróg-Rzepecka (OP), Andrzej Alexiewicz(PO), Jan Stankiewicz (RZ), Tadeusz Rams (SA), Janina Ewert (SŁ), Stefan Rolewicz (WA), Stanisław Hartman (WR), Aleksander Grytczuk (ZI)

1981 – 1983

Prezes: Zbigniew Ciesielski
Wiceprezesi: Andrzej Lasota, Andrzej Schinzel
Sekretarz: Tomasz Bojdecki
Skarbnik: Andrzej Mąkowski
Zastępca sekretarza: Kazimierz Cegiełka / Maciej Bryński
Członkowie zarządu (bez teki): Stanisław Hartman, Tadeusz Iwiński, Wojciech Żakowski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Piotr Mytnik (BI), Marek Lassak (BD), Andrzej Kapcia (CZ), Jan Lipiński (GD), Mieczysław Kucharzewski (GRN), Henryk Kąkol (KI), Franciszek Szafraniec (KR), Kazimierz Goebel (LU), Zbigniew Jakubowski (ŁD), Czesław Platt (OL), Krystyna Piróg-Rzepecka (OP), Andrzej Alexiewicz (PO), Jan Stankiewicz (RZ), Tadeusz Rams (SA), Janina Ewert (SŁ), Andrzej Skowroński (TO), Józef Kopeć (SZ), Andrzej Schinzel (WA), Witold Nitka (WR), Aleksander Grytczuk (ZI)

1979 – 1981

Prezes: Jacek Szarski
Wiceprezesi: Wiesław Żelazko, Wojciech Żakowski
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Eugeniusz Fidelis
Zastępca sekretarza: Józef Henryk Kołakowski / Kazimierz Cegiełka
Członkowie zarządu (bez teki): Roman Duda, Ryszard Jajte, Władysław Orlicz
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Piotr Mytnik (BI), Tadeusz Jędryka (BD), Andrzej Kapcia (CZ), Jan Lipiński (GD), Jerzy Mioduszewski (GRN), Tadeusz Prucnal (KI), Witold Kleiner (KR), Kazimierz Goebel (LU), Lech Włodarski (ŁO), Czesław Platt (OL), Krystyna Piróg-Rzepecka (OP), Wiktor Jankowski (PO), Jan Woźniacki (RZ), Alicja Derkowska (SA), Franciszek Indan (SŁ), Józef Kopeć (SZ), Tadeusz Józefiak (TO), Adam Piskorek (WA), Bolesław Gleichgewicht (WR), Michał Kisielewicz (ZI)

1977 – 1979

Prezes: Władysław Orlicz
Wiceprezes: Wiesław Żelazko
Sekretarz: Eugeniusz Fidelis
Skarbnik: Tadeusz Iwiński
Zastępca sekretarza: Cecylia Rauszer / Józef Henryk Kołakowski
Członkowie zarządu (bez teki): Roman Duda, Jacek Szarski, Roman Sikorski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Piotr Mytnik (BI), Tadeusz Jędryka (BD), Czesław Ginalski (CZ), Tadeusz Prucnal (KI), Andrzej Zajtz (KR), Kazimierz Goebel (LU), Lech Włodarski (ŁO), Czesław Platt (OL), Zbigniew Romanowicz (OP), Andrzej Alexiewicz (PO), Jan Woźniacki (RZ), Alicja Derkowska (SA), Franciszek Indan (SŁ), Stefan Węgrzynowski (SZ), Tadeusz Józefiak (TO), Adam Piskorek (WA), Bolesław Gleichgewicht (WR), Michał Kisielewicz (ZI)

1975 – 1977

Prezes: Roman Sikorski
Wiceprezes: Stanisław Balcerzyk
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Stefan Rolewicz
Członkowie zarządu (bez teki): Stanisław Łojasiewicz, Aleksander Pełczyński, Zygmunt Zahorski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Czesław Ginalski (BI), Jerzy Mioduszewski (GRN), Piotr Besala (KI), Franciszek Indan (KO), Andrzej Pelczar (KR) , Kazimierz Goebel (LU), Lech Włodarski (ŁO), Czesław Platt (OL), Zbigniew Romanowicz (OP), Dobiesław Bobrowski (PO), Kazimierz Zima (RZ), Alicja Derkowska (SA), Stefan Węgrzynowski (SZ), Stanisław Balcerzyk (TO), Krzysztof Maurin (WA), Antoni Trybulec (WR), Michał Kisielewicz (ZI)

1973 – 1975

Prezes: Roman Sikorski
Wiceprezes: Stanisław Łojasiewicz
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Stefan Rolewicz
Członkowie zarządu (bez teki): Leon Jeśmanowicz, Edward Otto, Jacek Szarski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Jan Ambrosiewicz (BI), Czesław Ginalski (CZ), Marian Kwapisz (GD), Lech Dubikajtis (GRN), Adam Uziembło (KI), Franciszek  Indan (KO), Andrzej Turowicz (KR), Adam Bielecki (LU), Lech Włodarski (ŁO), Czesław Platt (OL), Dobiesław Bobrowski (PO), Grzegorz Staszewski (RZ), Józef Kopeć (SZ), Stanisław Balcerzyk TO), Wacław Zawadowski (WA), Bertold Lysik (WR)

1971 – 1973

Prezes: Roman Sikorski
Wiceprezes: Jacek Szarski
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Stefan Rolewicz
Członkowie zarządu (bez teki): Stanisław Gładysz, Czesław Olech, Władysław Orlicz
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Laura Belowska (BI), Czesław Ginalski (CZ), Marian Kwapisz (GD), Mieczysław Kucharzewski (GRN), Adam Uziembło (KI), Franciszek Indan (KO), Józef Siciak (KR), Adam Bielecki (LU), Lech Włodarski (ŁO), Julian Musielak (PO), Andrzej Szybiak (RZ), Józef Kopeć (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Wacław Zawadowski (WA), Władysław Narkiewicz (WR)

1969 – 1971

Prezes: Roman Sikorski
Wiceprezes: Jacek Szarski
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Stefan Rolewicz
Członkowie zarządu (bez teki): Władysław Orlicz, Edward Otto, Edward Marczewski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Laura Belowska (BI), Marian Kwapisz (GD), Mieczysław Kucharzewski (GRN), Andrzej Pliś (KR), Jan Krzyż (LU), Lech Włodarski (ŁO), Jerzy Albrycht (PO), Leon Bieszk (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Zbigniew Semadeni (WA), Stanisław Hartman (WR)

1967 – 1969

Prezes: Roman Sikorski
Wiceprezes: Kazimierz Urbanik
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Jerzy Łoś
Członkowie zarządu (bez teki): Wiktor Jankowski, Tadeusz Ważewski, Edward Marczewski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Zbigniew Ciesielski (GD), Antoni  Wakulicz (GRN), Stanisław Gołąb (KR), Jan Krzyż (LU), Lech Włodarski ŁO), Jerzy Albrycht (PO), Leon Bieszk (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Wiesław Żelazko (WA), Józef Łukaszewicz (WR)

1965 – 1967

Prezes: Roman Sikorski
Wiceprezes: Kazimierz Urbanik
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Wiesław Sadowski / Jerzy Łoś (od 1966)
Członkowie zarządu (bez teki): Kazimierz Kuratowski, Tadeusz Ważewski, Edward Marczewski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Andrzej Granas (GD), Antoni  Wakulicz (GRN), Stanisław Łojasiewicz (KR), Jan Krzyż (LU), Romuald Zawadzki (ŁO), Wiktor Jankowski (PO), Antoni Jakubowicz, Leon Jeśmanowicz (TO), Jerzy Łoś (WA), Adam Rybarski (WR)

1963 – 1965

Prezes: Franciszek Leja
Wiceprezes: Roman Sikorski
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Wiesław Sadowski
Członkowie zarządu (bez teki): Kazimierz Kuratowski, Edward Otto, Edward Marczewski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Ryszard Bittner (GD), Antoni  Wakulicz (GRN), Stanisław Łojasiewicz (KR), Jan Krzyż (LU), Jan Stanisław Lipiński (ŁO), Wiktor Jankowski (PO), Józef Meder (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Helena Rasiowa (WA), Julian Perkal (WR)

1961 – 1963

Prezes: Władysław Ślebodziński
Wiceprezes: Roman Sikorski
Sekretarz: Tadeusz Iwiński
Skarbnik: Wiesław Sadowski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Wacław Pawelski (GD), Antoni  Wakulicz (GRN), Jerzy Górski (KR), Krzysztof Tatarkiewicz (LU), Zygmunt Zahorski (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Józef Meder (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Witold Pogorzelski (WA), Czesław Ryll-Nardzewski (WR)

1959 – 1961

Prezes: Tadeusz Ważewski
Wiceprezes: Roman Sikorski
Sekretarz: Jan Jaworowski (do 1 października 1960), Tadeusz Iwiński (od 1 października 1960)
Skarbnik: Wiesław Sadowski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Wacław Pawelski (GD), Antoni Wakulicz (GRN), Mirosław Krzyżański (KR), Krzysztof Tatarkiewicz (LU), Zygmunt Zahorski (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Józef Meder (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Wanda Szmielew (WA), Czesław Ryll-Nardzewski (WR)

1957 – 1959

Prezes: Edward Marczewski
Wiceprezes: Roman Sikorski (do 18 kwietnia 1958), Helena Rasiowa (od 19 kwietnia 1958)
Sekretarz: Henryk Greniewski
Skarbnik: Wiesław Sadowski
Członkowie zarządu (prezesi oddziałów): Kazimierz Buczkowski (GD), Antoni Wakulicz (GRN), Stanisław Gołąb (KR), Mieczysław Biernacki (LU), Lech Włodarski (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Józef Meder (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Helena Rasiowa (WA), Stanisław Hartman (WR)

1955 – 1957

Prezes: Stefan Straszewicz
Wiceprezesi PTM i prezesi oddziałów: Eustachy Tarnawski (GD), Antoni Wakulicz (GRN), Jacek Szarski (KR), Mieczysław Biernacki (LU), Włodzimierz Krysicki (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Józef Meder (SZ), Leon Jeśmanowicz (TO), Roman Sikorski (WA), Stanisław Hartman (WR)
Sekretarz: Helena Rasiowa
Skarbnik: Marceli Stark

1953 – 1955

Prezes: Stefan Straszewicz
Wiceprezesi PTM i prezesi oddziałów: Eustachy Tarnawski (GD), Franciszek Leja (KR), Mieczysław Biernacki (LU), Witold Janowski (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Stanisław Jaśkowski (TO), Andrzej Mostowski (WA), Edward Marczewski (do marca 1954) (WR), Stefan Drobot (od kwietnia 1954) (WR), Antoni Wakulicz (GRN)
Sekretarz: Roman Sikorski
Skarbnik: Marek Fisz

1951 – 1953

Prezes: Kazimierz Kuratowski
Wiceprezesi PTM i prezesi oddziałów: Michał Broszko (GD), Franciszek Leja (KR), Mieczysław Biernacki (LU), Zygmunt Zahorski (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Kazimierz  Zarankiewicz (do czerwca 1952) (WA), Andrzej Mostowski (od lipca 1952) (WA), Edward Marczewski (WR), Stanisław Jaśkowski (TO)
Sekretarz: Roman Sikorski
Skarbnik: Karol Borsuk

1948 – 1951

Prezes: Kazimierz Kuratowski
Wiceprezesi PTM i prezesi oddziałów: Franciszek Leja (KR), Mieczysław Biernacki (LU), Zygmunt Zahorski (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Władysław Ślebodziński (do 1949) (WR), Edward Marczewski (od 1950) (WR), Stanisław Turski (do 1949) (GD), Michał Broszko (od 1950) (GD), Kazimierz Zarankiewicz (WA)
Sekretarz: Edward Otto
Skarbnik: Karol Borsuk

1946 – 1948

Prezes: Kazimierz Kuratowski
WiceprezesI PTM i prezesi oddziałów: Franciszek Leja (KR), Stanisław Mazur (ŁO), Władysław Orlicz (PO), Karol Borsuk (WA), Hugo Steinhaus (WR), Mieczysław Biernacki (LU)
Sekretarz: Andrzej Mostowski
Skarbnik: Karol Borsuk

1939 – 1946

Prezes: Stefan Banach (do 31 sierpnia 1945); Karol  Borsuk (od jesieni 1945 do 5 maja 1946) – urzędujący zastępca prezesa PTM
Wiceprezesi PTM i prezesi oddziałów: Mieczysław Biernacki, Stefan Kempisty, Kazimierz Kuratowski, Antoni Łomnicki, Stanisław Zaremba (do 23 listopada 1942)
Sekretarz: Bronisław Knaster
Skarbnik: Karol Borsuk

1938 – 1939

Prezes: Stefan Mazurkiewicz
Wiceprezesi PTM i prezesi oddziałów: Mieczysław Biernacki, Kazimierz Kuratowski, Juliusz Rudnicki, Stanisław Ruziewicz, Stanisław Zaremba
Sekretarz: Bronisław Knaster
Skarbnik: Władysław Orlicz

1937 – 1938

Prezes: Stefan Mazurkiewicz
Wiceprezesi PTM i prezesi oddziałów: Mieczysław Biernacki, Juliusz Rudnicki, Hugo Steinhaus, Stanisław Zaremba
Sekretarz: Bronisław Knaster
Skarbnik: Władysław Orlicz

1936 – 1937

Prezes: Stanisław Zaremba
Wiceprezes: Witold Wilkosz
Sekretarz: Andrzej Turowicz
Skarbnik: Stanisław Gołąb

1932 – 1936

Prezes: Stefan Mazurkiewicz
Wiceprezesi: Stefan Banach, Stanisław Zaremba
Sekretarz: Tadeusz Ważewski
Skarbnik: Stanisław Gołąb

1930 – 1932

Prezes: Kazimierz Bartel
Wiceprezesi: Stefan Mazurkiewicz, Stanisław Zaremba
Sekretarz: Tadeusz Ważewski
Skarbnik: Stanisław Gołąb

1928 – 1930

Prezes: Wacław Sierpiński
Wiceprezesi: Witold Staniewicz, Stanisław Zaremba
Sekretarz: Jerzy Spława-Neyman
Skarbnik: Stanisław Krystyn Zaremba

1926 – 1928

Prezes: Zdzisław Krygowski
Wiceprezesi: Maksymilian Huber, Stanisław Zaremba
Sekretarz: Jerzy Spława-Neyman
Skarbnik: Antoni Wilk

1924 – 1926

Prezes: Samuel Dickstein
Wiceprezesi: Stanisław Zaremba, Marcin Ernst
Sekretarz: Tadeusz Ważewski
Skarbnik: Antoni Wilk

1923 – 1924

Prezes: Samuel Dickstein
Wiceprezesi: Stanisław Zaremba, Marcin Ernst
Sekretarz: Antoni Hoborski
Skarbnik: Franciszek Leja

1921 – 1923

Prezes: Witold Staniewicz
Wiceprezesi: Zdzisław Krygowski, Stanisław Zaremba
Sekretarz: Witold Wilkosz
Skarbnik: Franciszek Leja

1919 – 1921

Prezes: Stanisław Zaremba
Wiceprezes: Antoni Hoborski
Sekretarz: Franciszek Leja
Skarbnik: Ludwik Hordyński / Antoni Wilk