Menu Zamknij

Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Wniosek o przyznanie nagrody im. Hugona Steinhausa

Jury nagrody im. Hugona Steinhausa w latach 2021-2023

Laureaci

RokLaureatNagrodaOpisAfiliacja
2019Adam Bobrowskinagroda im. Hugona SteinhausaZa całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematykiPolitechnika Lubelska
2018Marek Rutkowskinagroda im. Hugona SteinhausaZa całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod stochastycznych w modelowaniu rynków finansowychUniversity of Sydney, Australia & Politechnika Warszawska
2017Rafał Weronnagroda im. Hugona SteinhausaZa całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i prognozowania cen na hurtowym rynku energetycznymPolitechnika Wrocławska
2016Piotr Zgliczyńskinagroda im. Hugona SteinhausaZa całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem metod arytmetyki przedziałowej w zastosowaniu do ścisłego badania własności trajektorii układów dynamicznych, w tym problemu n ciałUniwersytet Jagielloński w Krakowie
2015Dariusz Wrzoseknagroda im. Hugona SteinhausaZa całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematykiUniwersytet Warszawski
2013Zbigniew Palmowskinagroda im. Hugona SteinhausaZa cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy’ego w ubezpieczeniachUniwersytet Wrocławski
2011Zbigniew Peradzyńskinagroda im. Hugona SteinhausaZa całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki, a szczególnie opracowanie matematycznego modelu silników jonowych wykorzystywanych w sondach kosmicznychUniwersytet Warszawski
2009Ryszard Rudnickinagroda im. Hugona SteinhausaZa osiągnięcia w zakresie zastosowań matematyki w biologiiInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2007Teresa Ledwinanagroda im. Hugona SteinhausaZa osiągnięcia w dziedzinie statystyki matematycznejInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
2006Zdzisław Rychliknagroda im. Hugona SteinhausaZa serię 17 prac naukowych z lat 1996-2005, z teorii twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2004Łukasz Stettnernagroda im. Hugona SteinhausaZa cykl prac ze sterowania stochastycznego i matematyki finansowejInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
2000Jarosław Bartoszewicznagroda im. Hugona SteinhausaZa zespół prac ze statystyki matematycznejUniwersytet Wrocławski
1999Marek Kałuszkanagroda im. Hugona SteinhausaZa zespół prac ze statystyki matematycznejPolitechnika Łódzka
1996Aleksander Weronnagroda im. Hugona SteinhausaZa wybitne osiągnięcia w zakresie zastosowań matematyki, a w szczególności za wkład w rozwój teorii procesów stabilnych i jej zastosowańPolitechnika Wrocławska
1991Władysław Szczotkanagroda im. Hugona SteinhausaUniwersytet Wrocławski
1989Zdzisław Pawlaknagroda im. Hugona SteinhausaInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
1987Stanisław Trybułanagroda im. Hugona SteinhausaPolitechnika Wrocławska
1986Maciej Sysłonagroda im. Hugona SteinhausaUniwersytet Wrocławski
1984Leon Jeśmanowicznagroda im. Hugona SteinhausaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1979Radosław Kalanagroda im. Hugona SteinhausaAkademia Rolnicza w Poznaniu
1979Jerzy Baksalarynagroda im. Hugona SteinhausaAkademia Rolnicza w Poznaniu