Menu Zamknij

Uchwały ZD PTM

Załącznik Size
Uchwała nr 01/1719/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2016.pdf 100.16 KB
Uchwała nr 02/1719/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2016.pdf 96.93 KB
Uchwała nr 03/1719/zd - Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2016.pdf 95.73 KB
Uchwała nr 04/1719/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2016.pdf 98.16 KB
Uchwała nr 05/1719/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2017.pdf 102.48 KB
Uchwała nr 06/1719/zd - Powołanie redaktorów naczelnych czasopism PTM na kadencję 2018-2010.pdf 103.85 KB
Uchwała nr 07/1719/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2018-2020.pdf 122.59 KB
Uchwała nr 08/1719/zd - Powołanie jury konkursu "The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences" na kadencję 2018-2020.pdf 105.09 KB
Uchwała nr 09/1719/zd - Powołanie na kadencję 2018-2020 dwóch członków jury konkursu im. Kazimierza Kuratowskiego.pdf 94.51 KB
Uchwała nr 10/1719/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2017.pdf 100.22 KB
Uchwała nr 11/1719/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2017.pdf 96.87 KB
Uchwała nr 12/1719/zd - Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2017.pdf 96.04 KB
Uchwała nr 13/1719/zd - Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTM za rok 2017.pdf 98.08 KB
Uchwała nr 14/1719/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2018.pdf 102.96 KB
Uchwała nr 15/1719/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Tomaszowi Byczkowskiemu.pdf 99.36 KB
Uchwała nr 16/1719/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Andrzejowi Krzywickiemu.pdf 100.39 KB
Uchwała nr 17/1719/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Jean-Pierre'owi Bourguignon'owi.pdf 100.09 KB
Uchwała nr 18/1719/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2018.pdf 100.26 KB
Uchwała nr 19/1719/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2018.pdf 96.56 KB
Uchwała nr 20/1719/zd - Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2018.pdf 95.69 KB
Uchwała nr 21/1719/zd - Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTM za rok 2018.pdf 97.77 KB
Uchwała nr 22/1719/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2019.pdf 102.57 KB
Uchwała nr 23/1719/zd - Powołanie na kadencję 2020-2021dwóch członków jury Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.pdf 94.36 KB
Uchwała nr 24/1719/zd - Powołanie delegatów PTM do EMS Council na kadencję 2020-2023.pdf 95.37 KB
Uchwała nr 25/1719/zd - Powołanie redaktora naczelnego czasopisma MA na okres od 01-01-2020 do 31-12-2020.pdf 93.81 KB
Uchwała nr 26/1719/zd - Powołanie na kadencję 2020-2023 dwóch członków jury Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.pdf 93.73 KB
Załącznik Size
Uchwała nr 1/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2013.pdf 97.32 KB
Uchwała nr 2/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2013.pdf 105.64 KB
Uchwała nr 3/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2013.pdf 96.46 KB
Uchwała nr 4/1416/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2013.pdf 107.7 KB
Uchwała nr 5/1416/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2014.pdf 92.46 KB
Uchwała nr 6/1416/zd - Powołanie redaktorów naczelnych czasopism PTM na kadencję 2015-2017.pdf 102.95 KB
Uchwała nr 7/1416/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2015-2017.pdf 99.83 KB
Uchwała nr 8/1416/zd - Powołanie jury konkursu "The International Setefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences" na kadencję 2015-2017 .pdf 112.07 KB
Uchwała nr 9/1416/zd - Zmiana w regulaminie konkursu "The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences".pdf 96.59 KB
Uchwała nr 10/1416/zd - Wysunięcie kandydata do Rady NCN.pdf 97.11 KB
Uchwała nr 11/1416/zd - Głosowanie przy użyciu systemu głosowania elektronicznego PTM.pdf 95.27 KB
Uchwała nr 12/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2014.pdf 102.91 KB
Uchwała nr 13/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2014.pdf 105.65 KB
Uchwała nr 14/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2014.pdf 102.7 KB
Uchwała nr 15/1416/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2014.pdf 105.09 KB
Uchwała nr 16/1416/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2015.pdf 95.65 KB
Uchwała nr 17/1416/zd - Powołanie na kadencję 2016-2019 dwóch członków jury konkursu im.K.Kuratowskiego.pdf 102.51 KB
Uchwała nr 18/1416/zd - Podział wpływów ze składek członkowskich.pdf 96.52 KB
Uchwała nr 20/1416/zd - Zmiany w uchwale nr 1/1416/zd.pdf 107.46 KB
Uchwała nr 21/1416/zd - Apel do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.pdf 111.36 KB
Uchwała nr 22/1416/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Diethardowi Pallaschke.pdf 101.43 KB
Uchwała nr 23/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2015.pdf 102.35 KB
Uchwała nr 24/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2015.pdf 103.91 KB
Uchwała nr 25/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2015.pdf 99.93 KB
Uchwała nr 26/1416/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2015.pdf 95.93 KB
Uchwała nr 27/1416/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2016.pdf 93.22 KB
Uchwała nr 28/1416/zd - Zmiany w zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf 111.09 KB
Uchwała nr 29/1416/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Stanisławowi Kwapieniowi.pdf 100.47 KB
Uchwała nr 30/1416/zd - Zmiana w Ordynacji Wyborczej PTM (kadencyjność na stanowisku prezesa PTM).pdf 97.16 KB
Uchwała nr 31/1416/zd - Poparcie kandydatów do Rady Narodowego Centrum Nauki.pdf 97.84 KB
Uchwała nr 32/1416/zd - Nagroda okolicznościowa dla zespołu konkursu "Kangur Matematyczny".pdf 105.61 KB
Uchwała nr 33/1416/zd - Zmiany w zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf 110.54 KB
Uchwała nr 19/1416/zd - Zmiany w Ordynacji Wyborczej PTM.pdf 96.12 KB
Załącznik Size
Uchwała nr 1/1113/zd - Głosowanie drogą elektroniczną nad przyjęciem protokołów posiedzeń ZD PTM 111.03 KB
Uchwała nr 2/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010 96.87 KB
Uchwała nr 3/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2010 i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTM za rok 2010 95.7 KB
Uchwała nr 4/1113/zd - Zatwierdzenie budżetu na rok 2011 95.3 KB
Uchwała nr 5/1113/zd - Uzupełnienie polityki rachunkowości i planu kont PTM 97.04 KB
Uchwała nr 6/1113/zd - Ustalenie wysokości składki jednorazowej dla małżeństw na rok 2011 96.95 KB
Uchwała nr 7/1113/zd - Kadencja redaktorów naczelnych czasopism PTM 95.74 KB
Uchwała nr 8/1113/zd - Powoływanie redaktorów naczelnych czasopism PTM 96.16 KB
Uchwała nr 9/1113/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2012-2014 117.68 KB
Uchwała nr 10/1113/zd - Powołanie jury konkursu „The International Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences” na kadencję 2012-2014 101.87 KB
Uchwała nr 11/1113/zd - Regulamin Komisji Rewizyjnej PTM 96.25 KB
Uchwała nr 12/1113/zd - Powołanie redaktorów naczelnych czasopism PTM na kadencję 2012-2014 100.26 KB
Uchwała nr 13/1113/zd - Zasady współpracy wydawcy i redaktorów naczelnych czasopism PTM 96.84 KB
Uchwała nr 14/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2011.pdf 97.66 KB
Uchwała nr 15/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2011.pdf 94.03 KB
Uchwała nr 16/1113/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2011.pdf 95.41 KB
Uchwała nr 17/1113/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2012.pdf 96.14 KB
Uchwała nr 18/1113/zd - Zmiana liczby członków komitetów redakcyjnych i redakcji czasopism PTM.pdf 98.03 KB
Uchwała nr 19/1113/zd - Zmiana tytułu czasopisma Matematyka Stosowana dla wersji elektronicznej.pdf 96.23 KB
Uchwała nr 20/1113/zd - Zmiany w Zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf 110.04 KB
Uchwała nr 21/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2012.pdf 92.64 KB
Uchwała nr 22/1113/zd - Przeznaczenie zysku PTM za rok 2011.pdf 90.92 KB
Uchwała nr 23/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2012.pdf 89.44 KB
Uchwała nr 24/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2012.pdf 88.66 KB
Uchwała nr 25/1113/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2012.pdf 90.46 KB
Uchwała nr 26/1113/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2013.pdf 91.83 KB
Uchwała nr 27/1113/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Einarowi Fredrikssonowi.pdf 88.99 KB
Uchwała nr 28/1113/zd - Zmiana Statutu Fundacji Naukowej im. Władysława Orlicza.pdf 103.83 KB
Uchwała nr 29/1113/zd - Zmiany w Zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf 102.81 KB
Uchwała nr 30/1113/zd - Powołanie na kadencję 2014-2017 członków jury konkursu im. K.Kuratowskiego.pdf 86.31 KB
Uchwała nr 31/1113/zd - Wybór członków Rady EMS na kadencję 2014-2016.pdf 317.62 KB
Uchwała nr 32/1113/zd - Organizacja w 2019 roku w Krakowie Zjazdu Matematyków Polskich.pdf 72.63 KB
Załącznik Size
Uchwała nr 1/0810/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007 97.87 KB
Uchwała nr 2/0810/zd - Przyjęcie sprawozdania i absolutorium dla ZG PTM za rok 2007 99.86 KB
Uchwała nr 3/0810/zd - Budżet PTM na rok 2008 96.57 KB
Uchwała nr 4/0810/zd - Zasady przyznawania nagród PTM 112.61 KB
Uchwała nr 5/0810/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2009–11 119.73 KB
Uchwala nr 6/0810/zd - Powołanie jury konkursu The International Stefan Banach Prize.." na kadencję 2009 -11 118.68 KB
Uchwala nr 7/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 108.97 KB
Uchwała nr 8/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2008 i absolutorium dla ZG. 98.92 KB
Uchwała nr 9/0810/zd Zatwierdzenie budżetu na rok 2009 101.4 KB
Uchwala nr 10/0810/zd Nadanie członkostwa honorowego 111.11 KB
Uchwala nr 11/0810/zd Ustalenie jednorazowej składki członkowskiej PTM 102.79 KB
Uchwala nr 12/0810/zd Powołanie Redaktora Naczelnego czasopisma Fundamenta Informaticae 102.64 KB
Uchwala nr 13/0810/zd Uzupełnienie składu jury wspólnej nagrody Ericpol Telecom i PTM 105.5 KB
Uchwala nr 14/0810/zd Uzupełnienie składu jury nagrody im.Kazimierza Kuratowskiego 103.06 KB
Uchwala nr 15/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 107.8 KB
Uchwala nr 16/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2009 i absolutorium dla ZG 99.23 KB
Uchwała nr 17/0810/zd Budżet PTM na rok 2010 95.87 KB
Uchwala nr 18/0810/zd Ustalenie wysokości składek na rok 2011 105.39 KB
Uchwała nr 19/0810/zd Uzupełnienie składu ZG PTM 98.47 KB
Uchwała nr 20/0810/zd Uzupełnienie przedstawicieli PTM w Radzie EMS 98.25 KB
Uchwała nr 21/0810/zd Uzupełnienie składu jury konkursu „The International Stefan Banach Prize...” 98.83 KB
Uchwała nr 22/0810/zd Nadanie czlonkostwa honorowego 95.01 KB
Uchwała nr 23/0810/zd Ustanowienie wykladu im. Andrzeja Pelczara 97.66 KB
Uchwała nr 24/0810/zd Stanowisko w sprawie egzaminu dojrzałości z matematyki 95.69 KB
Uchwała nr 25/0810/zd Zmiany w "Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień PTM" 98.26 KB
Uchwała nr 26/0810/zd Reprezentacja PTM w EMS 96.45 KB
Uchwała nr 27/0810/zd Narodowy Program Rozwoju Matematyki 116.55 KB
Uchwała nr 28/0810/zd Kandydatury do Rady NCN i KEJN 115.97 KB