Menu Zamknij

Deklaracja członkostwa

 1. Spośród oddziałów PTM wybrać ten, do którego Pan/Pani chciał(a)by należeć.
  Uwaga: oddział nie musi odpowiadać ani miejscu aktualnego zatrudnienia, ani zamieszkania!
 2. Wypełnić poniższą deklarację członkowską w formie formularza on-line

  lub

  pobrać i wypełnić deklarację członkowską w formacie: rtfdoc lub pdf, a następnie przesłać ją na adres zgptm@ptm.org.pl lub faxem na numer +(48) 022 5228 146.

 3. W terminie 30 dni (nie licząc okresów wakacji akademickich) Zarząd Oddziału wskazanego w deklaracji podejmie decyzję o przyjęciu. Informacja o decyzji zostanie przesłana kandydatowi drogą elektroniczną lub faxem na adres podany w deklaracji.
 4. W terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu prosimy o wpłacenie składki na rachunek bankowy PTM
  nr 98 1500 1777 1217 7008 4349 0000

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro PTM.