Menu Zamknij

Członkostwo indywidualne

§ 11 Statutu PTM

2) Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec posiadający wyższe wykształcenie matematyczne bądź pokrewne lub wykorzystujący zaawansowane metody matematyczne w pracy badawczej bądź w działalności praktycznej.
3) Członkiem zwyczajnym może być także osoba będąca członkiem innego stowarzyszenia krajowego lub zagranicznego, z którym PTM zawarło umowę o wzajemnym członkostwie.

§ 12 Statutu PTM

1) Członka zwyczajnego przyjmuje – na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków PTM – zarząd oddziału PTM, do którego kandydat pragnie należeć.
2) Członek innego stowarzyszenia krajowego lub zagranicznego, z którym PTM zawrze umowę o wzajemnym członkostwie, staje się członkiem zwyczajnym PTM z chwilą złożenia pisemnej deklaracji.